S. No. Name Post Picture
1 Nand Kishor Shah Patron
2 DR. Manohar Lal Punglia President
3 Dr. Shashikala Manihar Vice President
4 Anurag Lohiya Secretary
5 Adv. Sudhir Sharda Joint Secretary
6 CA Pankaj Rathi Treasurer
7 RADHESHYAM DAGA Member
8 OMPRAKASH MANIHAR Member
9 Om Prakash Rahi Member
10 Aruna Taparia Member & College Incharge