S. No. Name Post Picture
1 Nand Kishor Shah Patron
2 Manohar Lal Punglia President
3 Dr. Shashikala Manihar Vice President
4 Anurag Lohiya Secretary
5 Sudhir Sharda Joint Secretary
6 CA Pankaj Rathi Treasurer
7 Hari Gopal Rathi Member
8 Omprakash Punglia Member
9 Om Prakash Rahi Member
10 Aruna Taparia Member